Luận giải tuổi chồng Quý Dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt

Tại sao phải xem tuổi chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm nào tốt?

Con cái lộc trời cho tuy nhiên bố nào chẳng muốn con trộm vía, con đẹp con khỏe. Thế nên việc bố Quý Dậu mẹ Nhâm Thân muốn chọn năm sinh cho con là điều cần thiết. Do đó bài viết sau đây sẽ giúp quý bạn trả được câu hỏi chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm nào là tốt nhất?

Thông tin chung về chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm nào?

Bố 1993

+ Năm sinh âm lịch: Quý Dậu

+ Thuộc mệnh: Kiếm phong Kim

Thông tin mẹ 1992

+ Năm sinh âm lịch: Nhâm Thân

+ Thuộc mệnh: Kiếm phong Kim

3. Luận tuổi chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm nào?

– Theo tuổi quydau.net thì các chuyên gia sẽ giúp xem tuổi chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm nào tốt từ năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Với mỗi năm thì các chuyên gia sẽ luận giải tuổi chồng quý dậu (1993) vợ Nhâm Thân (1992) sinh con năm nào dựa trên ngũ hành, thiên can, địa chi rồi kết luận theo thang điểm 20. Điểm 16 trở lên là rất tốt, còn từ 13 → 16 là khá tốt, từ 10 → 13 là bình hòa.

Cùng tham khảo để biết chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm nào nhé:

 

Chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm 2017 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Hỏa

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Đinh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Thân

– Con là Dậu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Hỏa của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương khắc Hỏa của con (không tốt)

– Cha là Quý tương khắc với Đinh của con (trung bình)

– Mẹ là Nhâm Tương sinh với Đinh của con (rất tốt)

– Cha là Dậu tự hình Dậu của con (không tốt)

– Mẹ là Thân bình hòa với Dậu của con (trung bình)

Điểm 3/20 5/20 2/10
Kết Luận Tổng 10/20 điểm: chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm 2017 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

 

Chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm 2018 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Mậu

– Cha là Dậu

– Mẹ là Thân

– Con là Tuất

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ mệnh  Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Cha là Quý tương sinh với Mậu của con (Tốt)

– Mẹ là Nhâm bình hòa với Mậu của con (tốt)

– Cha là Dậu lục hải Tuất của con (trung bình)

– Mẹ là Tứ Đức hợp với Tuất của con (không tốt)

Điểm 3/20 6/20 4/10
Kết Luận Tổng 13/20 điểm: Có thể nói chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm nào thì năm 2018 là năm không tốt mà cũng xấu để sinh con!

 

Chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm 2019 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là  Kỷ

– Cha là Dậu

– Mẹ là Thân

– Con là Hợi

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Cha là Quý bình hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Mẹ là Nhâm bình hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Cha là Dậu bình hòa Hợi của con (trung bình)

– Mẹ là Thân lục hình Hợi của con (tạm được)

Điểm 2/20 4/20 3/10
Kết Luận Tổng 9/20 điểm: chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm 2019 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

 

Chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm 2020 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Canh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Thân

– Con là Tý

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương sinh Thổ của con (không tốt)

– Cha là Quý bình hòa với Canh của con (trung bình)

– Mẹ là Nhâm bình hòa với Canh của con (tốt)

– Cha là Dậu Lục với Tý của con (không tốt)

– Mẹ là Thân tam hợp với Tý của con (trung bình)

Điểm 8/20 5/20 3/10
Kết Luận Tổng 16/20 điểm: Có thể nói chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt thì năm 2020 là năm rất tốt!

 

Chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm 2021 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Kim

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Tân

– Cha là Dậu

– Mẹ là Thân

– Con là Sửu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương sinh Thổ của con (không tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Tân của con (trung bình)

– Mẹ là Nhâm bình hòa với Tân của con (rất tốt)

– Cha là Dậu tam hợp Sửu của con (trung bình)

– Mẹ là Thân bình hòa Sửu của con (tốt)

Điểm 8/20 4/20 5/10
Kết Luận Tổng 17/20 điểm: Chồng 1993 vợ 1990n sinh con năm nào tốt thì năm 2021 là năm rất tốt!

 

Chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm 2022 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Kim

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Nhâm

– Cha là Dậu

– Mẹ là Thân

– Con là Dần

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Nhâm của con (trung bình)

– Mẹ là Nhâm bình hòa với Nhâm của con (trung bình)

– Cha là Dậu tứ tuyệt hình Dần của con (không tốt)

– Mẹ là Thân lục xung với Dần của con (trung bình)

Điểm 4/20 4/20 1/10
Kết Luận Tổng 9/20 điểm: chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm 2022 không tốt mà cũng không xấu.

 

Chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm 2023 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Kim

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Quý

– Cha là Dậu

– Mẹ là Thân

– Con là Mão

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương sinh Mộc của con (không tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Quý của con (trung bình)

– Mẹ là Nhâm bình hòa với Quý của con (trung bình)

– Cha là Dậu lục xung với Mão của con (không tốt)

– Mẹ là Thân tứ tuyệt với Mão của con (không tốt)

Điểm 4/20 4/20 1/10
Kết Luận Tổng 9/20 điểm: chồng quý dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm 2023 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

Kết luận về xem tuổi chồng Quý Dậu 1993 vợ Nhâm Thân 1992 sinh con năm nào tốt:

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ để tham khảo “có thờ có thiêng có kiêng có lành”.  Với các thông tin mà Quydau.net cung cấp trên đây, hy vọng sẽ giúp quý bạn xem được tuổi chồng Quý Dậu vợ Nhâm Thân sinh con năm nào tốt? Và chồng 1993 vợ 1992 sinh con năm nào tốt hợp bố mẹ có từ 10 điểm trở lên.

Chúc gia đình vợ chồng Quý Dậu vợ Nhâm Thân trăm năm hạnh phúc!

Leave a Reply