Xem tuổi chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm nào tốt

Tại sao phải xem tuổi chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm nào tốt? Bởi vì con cái lộc trời cho tuy nhiên bố nào chẳng muốn con trộm vía, con đẹp con khỏe. Thế nên việc bố Quý Dậu mẹ Canh Ngọ muốn chọn năm sinh cho con là điều cần thiết. Do đó bài viết sau đây sẽ giúp quý bạn trả được câu hỏi chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm nào là tốt nhất?

Thông tin chung về chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm nào?

1. Bố 1993 Quý Dậu

+ Năm sinh âm lịch: Quý Dậu

+ Thuộc mệnh: Kiếm phong Kim

+ Thuộc cung: Cấn

+ Niên mệnh năm sinh: Thổ

2. Thông tin mẹ 1990 Canh Ngọ

+ Năm sinh âm lịch: Canh Ngọ

+ Thuộc mệnh: Lộ bàng Thổ

+ Thuộc cung: Khảm

+ Niên mệnh năm sinh: Thủy

3. Luận tuổi chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm nào?

– Theo tuổi quydau.net thì các chuyên gia sẽ giúp xem tuổi chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm nào tốt từ năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Với mỗi năm thì các chuyên gia sẽ luận giải tuổi chồng quý dậu (1993) vợ canh ngọ (1990) sinh con năm nào dựa trên ngũ hành, thiên can, địa chi rồi kết luận theo thang điểm 20. Điểm 16 trở lên là rất tốt, còn từ 13→ 16 là khá tốt, từ 10 → 13 là bình hòa.

Cùng tham khảo để biết chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm nào nhé:

Chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm 2017 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Hỏa

– Cha là Quý

– Mẹ là Canh

– Con là Đinh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Ngọ

– Con là Dậu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Hỏa của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thổ tương sinh Hỏa của con (rất tốt)

– Cha là Quý tương khắc với Đinh của con (trung bình)

– Mẹ là Canh bình hòa với Hỏa của con (rất tốt)

– Cha là Dậu tự hình Dậu của con (không tốt)

– Mẹ là Ngọ lục hình với Dậu của con (tốt)

Điểm 5/20 3/20 2/10
Kết Luận Tổng 10/20 điểm: chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm 2017 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

 

Chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm 2018 có tốt không

Tiêu Chí

Ngũ Hành

Thiên Can

Địa chi

Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Canh

– Con là Mậu

– Cha là Dậu

– Mẹ là Ngọ

– Con là Tuất

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thổ tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Cha là Quý tương sinh với Mậu của con (Tốt)

– Mẹ là Canh bình hòa với Mậu của con (tốt)

– Cha là Dậu lục hải Tuất của con (trung bình)

– Mẹ là Ngọ tam hợp với Tuất của con (tốt)

Điểm

3/20

6/20

5/10

Kết Luận Tổng 14/20 điểm: Có thể nói chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm nào thì năm 2018 là năm cũng rất tốt để sinh con

Tuy nhiên theo tử vi tuổi Quý Dậu năm 2018 nói rằng: Quý bản mệnh tuổi Dậu hơi cao ngạo tự đắc là thành công, do đó công việc dễ bị người ngoài phá hoại. Do đó để làm ăn phát đạt cần phải có đối tác tin cậy ngoài ra còn phải hiểu bạn — đặc biệt phải hợp tuổi 1993 nữa. Đừng chủ quan nhé, xem ngay trong năm 2018 thì ► Tuổi chồng Quý Dậu vợ Canh Ngọ kết hợp làm ăn có tốt không?

Chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm 2019 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Canh

– Con là  Kỷ

– Cha là Dậu

– Mẹ là Ngọ

– Con là Hợi

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thổ tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Cha là Quý bình hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Mẹ là Canh bình hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Cha là Dậu bình hòa Hợi của con (trung bình)

– Mẹ là Ngọ tứ tuyệt Hợi của con (không tốt)

Điểm 2/20 4/20 2/10
Kết Luận Tổng 8/20 điểm: chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm 2019 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

 

Chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm 2020 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Canh

– Con là Canh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Ngọ

– Con là Tý

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ mệnh Thổ bình hòa với Thổ của con (rất tốt)

– Cha là Quý bình hòa với Canh của con (trung bình)

– Mẹ là Canh bình hòa với Canh của con (tốt)

– Cha là Dậu Lục với Tý của con (không tốt)

– Mẹ là Ngọ lục với Tý của con (trung bình)

Điểm 6/20 5/20 2/10
Kết Luận Tổng 13/20 điểm: chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm 2017 bình hòa – không tốt mà cũng không xấu.

 

Chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm 2021 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Canh

– Con là Tân

– Cha là Dậu

– Mẹ là Ngọ

– Con là Sửu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ mệnh Thổ bình hòa với Thổ của con (rất tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Tân của con (trung bình)

– Mẹ là Canh bình hòa với Tân của con (rất tốt)

– Cha là Dậu tam hợp Sửu của con (trung bình)

– Mẹ là Ngọ lục hình với Dậu của con (tốt)

Điểm 6/20 4/20 4/10
Kết Luận Tổng 14/20 điểm: Có thể nói chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm nào tốt thì năm 2021 là năm tốt nhất!

 

Chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm 2022 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Canh

– Con là Nhâm

– Cha là Dậu

– Mẹ là Ngọ

– Con là Dần

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thổ tương sinh Kim của con (rất tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Nhâm của con (trung bình)

– Mẹ là Canh bình hòa với Nhâm của con (trung bình)

– Cha là Dậu tứ tuyệt hình Dần của con (không tốt)

– Mẹ là tam hợp với Dần của con (trung bình)

Điểm 6/20 4/20 3/10
Kết Luận Tổng 13/20 điểm: chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm 2022 không tốt mà cũng không xấu.

 

Chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm 2023 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Canh

– Con là Quý

– Cha là Dậu

– Mẹ là Ngọ

– Con là Mão

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thổ tương sinh Kim của con (rất tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Quý của con (trung bình)

– Mẹ là Canh bình hòa với Quý của con (trung bình)

– Cha là Dậu lục xung với Mão của con (không tốt)

– Mẹ là Ngọ lục phá với Mão của con (không tốt)

Điểm 6/20 4/20 1/10
Kết Luận Tổng 11/20 điểm: chồng quý dậu vợ canh ngọ sinh con năm 2023 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

Kết luận về xem tuổi chồng Quý Dậu 1993 vợ Canh Ngọ 1990 sinh con năm nào tốt:

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ để tham khảo “có thờ có thiêng có kiêng có lành”.  Với các thông tin mà Xem tuổi Quý Dậu cung cấp trên đây, hy vọng sẽ giúp quý bạn xem được tuổi chồng Quý Dậu vợ Canh Ngọ sinh con năm nào tốt? Và chồng 1993 vợ 1990 sinh con năm nào tốt hợp bố mẹ có từ 10 điểm trở lên. Ngoài ra, các ông bố đã biết mình hợp nghề gì – kinh doanh gì để ăn nên làm ra, nuôi vợ nuôi con được tốt không? Nếu như chưa biết mình hợp với nghề gì, kinh doanh gì thì tiếc gì vài giây để chắc chắn xem mình có làm đúng nghề không ► Tuổi Quý Dậu 1993 hợp với nghề gì – kinh doanh gì?

Website Quý Dậu 1993 xin chúc gia đình vợ chồng Quý Dậu vợ Canh Ngọ trăm năm hạnh phúc!

[table “3” not found /]

Leave a Reply