Chia sẻ chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào tốt nhất

Tại sao phải xem tuổi chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào tốt? Con cái lộc trời cho tuy nhiên bố nào chẳng muốn con trộm vía, con đẹp con khỏe. Thế nên việc bố Quý Dậu mẹ Kỷ Mão muốn chọn năm sinh cho con là điều cần thiết. Do đó bài viết sau đây sẽ giúp quý bạn trả được câu hỏi chồng quý dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm nào là tốt nhất?

Thông tin chung về chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào?

Thông tin Bố 1993

+ Năm sinh âm lịch: Quý Dậu

+ Thuộc mệnh: Kiếm phong Kim

Thông tin mẹ 1999

+ Năm sinh âm lịch: Kỷ Mão

+ Thuộc mệnh: Thành đầu Thổ

 

Luận tuổi chồng quý dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm nào?

– Theo tuổi Quydau.net thì các chuyên gia sẽ giúp xem tuổi chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào tốt từ năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Với mỗi năm thì các chuyên gia sẽ luận giải tuổi chồng quý dậu (1999) Vợ Kỷ Mão (1999) sinh con năm nào dựa trên ngũ hành, thiên can, địa chi rồi kết luận theo thang điểm 20. Điểm 16 trở lên là rất tốt, còn từ 13 → 16 là khá tốt, từ 10 → 13 là bình hòa.

Cùng tham khảo để biết chồng quý dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm nào nhé

chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm 2017 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ là Thổ

– Con mệnh Hỏa

– Cha là Quý

– Mẹ là Kỷ

– Con là Đinh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Mão

– Con là Dậu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Hỏa của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thổ Tương Sinh với Hoả của con, Rất tốt

– Cha là Quý tương khắc với Đinh của con (trung Đinh)

– Mẹ là Kỷ Bình Hòa với Đinh của con, Tạm được

– Cha là Dậu tự hình Dậu của con (không tốt)

– Mẹ là Mão Lục Xung với Dậu của con, Trung bình

Điểm 5/20 3/20 1/10
Kết Luận Tổng 8/20 điểm: chồng quý dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm 2017 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

 

chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm 2018 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ là Thổ

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Kỷ

– Con là Mậu

– Cha là Dậu

– Mẹ là Mão

– Con là Tuất

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ là Thổ Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

– Cha là Quý tương sinh với Mậu của con (Tốt)

– Mẹ là Kỷ Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

– Cha là Dậu lục hải Hợi của con (trung bình)

– Mẹ là Hợi Lục Hợp với Tuất của con, Tốt

Điểm 2/20 5/20 4/10
Kết Luận Tổng 11/20 điểm: Có thể nói chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào thì năm 2018 là năm không tốt mà cũng xấu để sinh con!

 

chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm 2019 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ là Thổ

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Kỷ

– Con là  Kỷ

– Cha là Dậu

– Mẹ là Mão

– Con là Hợi

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ là Thổ Tương Khắc với Mộc của con, Trung bình

– Cha là Quý Đinh hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Mẹ là Kỷ Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

– Cha là Dậu bình hòa Hợi của con (trung bình)

– Mẹ là Mão Tam Hợp với Hợi của con, Tốt

Điểm 2/20 4/20 5/10
Kết Luận Tổng 11/20 điểm: chồng quý dậu vợ Kỷ Mão sinh con năm 2019 là không tốt mà cũng không xấu

 

chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm 2020 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ là Thổ

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Kỷ

– Con là Canh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Mão

– Con là Tý

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ là Thổ Bình Hòa với Thổ của con, Tạm được

– Cha là Quý bình hòa với Canh của con (trung bình)

– Mẹ là Kỷ Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

– Cha là Dậu Lục với Tý của con (không tốt)

– Mẹ là Mão Lục Hình với Tí của con, Trung bình

Điểm 6/20 4/20 1/10
Kết Luận Tổng 11/20 điểm: Có thể nói chồng quý dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt thì năm 2020 là năm không tốt cũng không xấu

 

chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm 2021 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ là Thổ

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Kỷ

– Con là Tân

– Cha là Dậu

– Mẹ là Mão

– Con là Sửu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ là Thổ Bình Hòa với Thổ của con, Tạm được

– Cha là Quý Bình Hòa với Tân của con (trung bình)

– Mẹ là Kỷ Bình Hòa với Tân của con, Tạm được

– Cha là Dậu tam hợp Sửu của con (trung bình)

– Mẹ là Mão Bình Hòa với Sửu của con, Tạm được

Điểm 6/20 4/20 5/10
Kết Luận Tổng 15/20 điểm: Chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào tốt thì năm 2021 là rất đẹp để sinh con nhé!

 

chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm 2022 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ là Thổ

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Kỷ

– Con là Nhâm

– Cha là Dậu

– Mẹ là Mão

– Con là Dần

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ là Thổ Tương Sinh với Kim của con, Rất tốt

– Cha là Quý Đinh Hòa với Ất của con (trung bình)

– Mẹ là Kỷ Bình Hòa với Nhâm của con, Tạm được

– Cha là Dậu tứ tuyệt hình Dần của con (không tốt)

– Mẹ là Mão Bình Hòa với Dần của con, Tạm được

Điểm 6/20 4/20 2/10
Kết Luận Tổng 12/20 điểm: chồng quý dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm 2022 không tốt mà cũng không xấu.

 

chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm 2023 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ là Thổ

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Kỷ

– Con là Quý

– Cha là Dậu

– Mẹ là Mão

– Con là Mão

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ là Thổ Tương Sinh với Kim của con, Rất tốt

– Cha là Quý Bình Hòa với Quý của con (trung bình)

– Mẹ là Kỷ Tương Sinh với Quý của con, Tốt

– Cha là Dậu lục xung với Mão của con (không tốt)

– Mẹ là Mão Tam Hợp với Mão của con, Tốt

Điểm 6/20 4/20 4/10
Kết Luận Tổng 14/20 điểm: Có thể nói chồng quý dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt thì năm 2023 là năm tốt!

 

Kết luận về xem tuổi chồng quý dậu 1993 Vợ Kỷ Mão 1999 sinh con năm nào tốt:

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ để tham khảo “có thờ có thiêng có kiêng có lành”.  Với các thông tin mà Quydau.net cung cấp trên đây, hy vọng sẽ giúp quý bạn xem được tuổi chồng Quý Dậu Vợ Kỷ Mão sinh con năm nào tốt? Và chồng 1993 vợ 1999 sinh con năm nào tốt hợp bố mẹ có từ 10 điểm trở lên.

Chúc gia đình vợ chồng Quý Dậu Vợ Kỷ Mão trăm năm hạnh phúc!

Leave a Reply