Chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất

Tại sao phải xem tuổi chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào tốt?

Con cái lộc trời cho tuy nhiên bố nào chẳng muốn con trộm vía, con đẹp con khỏe. Thế nên việc bố Quý Dậu mẹ Bính Tý muốn chọn năm sinh cho con là điều cần thiết. Do đó bài viết sau đây sẽ giúp quý bạn trả được câu hỏi chồng quý dậu Vợ Bính Tý sinh con năm nào là tốt nhất?

Thông tin chung về chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào

Bố 1993

+ Năm sinh âm lịch: Quý Dậu

+ Thuộc mệnh: Kiếm phong Kim

Thông tin mẹ 1996

+ Năm sinh âm lịch: Bính Tý

+ Thuộc mệnh: Giản hạ Thủy

 

Luận tuổi chồng quý dậu Vợ Bính Tý sinh con năm nào?

– Theo tuổi quydau.net thì các chuyên gia sẽ giúp xem tuổi chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào tốt từ năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Với mỗi năm thì các chuyên gia sẽ luận giải tuổi chồng quý dậu (1993) Vợ Bính Tý (1996) sinh con năm nào dựa trên ngũ hành, thiên can, địa chi rồi kết luận theo thang điểm 20. Điểm 16 trở lên là rất tốt, còn từ 13 → 16 là khá tốt, từ 10 → 13 là bình hòa.

Cùng tham khảo để biết chồng quý dậu Vợ Bính Tý sinh con năm nào nhé:

chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm 2017 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thủy

– Con mệnh Hỏa

– Cha là Quý

– Mẹ là Bính

– Con là Đinh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Tý

– Con là Dậu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Hỏa của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thuỷ Tương Khắc với Hoả của con (Trung bình)

– Cha là Quý tương khắc với Đinh của con (trung bình)

– Mẹ là Bính bình hòa với Đinh của con (tạm được)

– Cha là Dậu tự hình Dậu của con (không tốt)

– Mẹ là Tý lục hại với Dậu của con (trung bình)

Điểm 3/20 3/20 1/10
Kết Luận Tổng 9/20 điểm: chồng quý dậu Vợ Bính Tý sinh con năm 2017 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

 

chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm 2018 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thủy

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Bính

– Con là Mậu

– Cha là Dậu

– Mẹ là Tý

– Con là Tuất

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ là Thuỷ Tương Sinh với Mộc của con (Rất tốt)

– Cha là Quý tương sinh với Mậu của con (Tốt)

– Mẹ là Bính Bình Hòa với Mậu của con, Tạm được

– Cha là Dậu lục hải Hợi của con (trung bình)

– Mẹ là Bình Hòa với Tuất của con, Tạm được

Điểm 5/20 5/20 3/10
Kết Luận Tổng 13/20 điểm: Có thể nói chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào thì năm 2018 là năm không tốt mà cũng xấu để sinh con!

 

chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm 2019 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thủy

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Bính

– Con là  Kỷ

– Cha là Dậu

– Mẹ là Tý

– Con là Hợi

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thuỷ Tương Sinh với Mộc của con, Rất tốt

– Cha là Quý bình hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Mẹ là Bính Bình Hòa với Kỷ của con, Tạm được

– Cha là Dậu bình hòa Hợi của con (trung bình)

– Mẹ là Lục Hình với Hợi của con, Trung bình

Điểm 5/20 4/20 3/10
Kết Luận Tổng 12/20 điểm: chồng quý dậu vợ Bính Tý sinh con năm 2019 là năm không tốt mà cũng không xấu

 

chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm 2020 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thủy

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Bính

– Con là Canh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Tý

– Con là Tý

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ mệnh Thuỷ Tương Khắc với Thổ của con, Trung bình

– Cha là Quý bình hòa với Canh của con (trung bình)

– Mẹ là Bính Bình Hòa với Canh của con, Tạm được

– Cha là Dậu Lục với Tý của con (không tốt)

– Mẹ là Tam Hợp với Tý của con, Tốt

Điểm 5/20 4/20 4/10
Kết Luận Tổng 13/20 điểm: Chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào tốt thì năm 2020 là rất đẹp để sinh con nhé!

 

chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm 2021 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thủy

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Bính

– Con là Tân

– Cha là Dậu

– Mẹ là Tý

– Con là Sửu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– mẹ mệnh Thuỷ Tương Khắc với Thổ của con, Trung bình

– Cha là Quý Bình Hòa với Tân của con (trung bình)

– Mẹ là Bính Tương Sinh với Tân của con, Tốt

– Cha là Dậu tam hợp Sửu của con (trung bình)

– Mẹ là Tý Lục Hợp với Sửu của con, Tốt

Điểm 5/20 5/20 6/10
Kết Luận Tổng 16/20 điểm: Có thể nói chồng quý dậu Vợ Bính Tý sinh con năm nào tốt thì năm 2021 là năm rất tốt!

 

chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm 2022 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thủy

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Bính

– Con là Nhâm

– Cha là Dậu

– Mẹ là Tý

– Con là Dần

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thuỷ Tương Sinh với Kim của con, Rất tốt

– Cha là Quý Bình Hòa với Ất của con (trung bình)

– Mẹ là Bính Tương Xung với Nhâm của con, Trung bình

– Cha là Dậu tứ tuyệt hình Dần của con (không tốt)

– Mẹ là Tý Bình Hòa với Dần của con, Tạm được

Điểm 6/20 3/20 2/10
Kết Luận Tổng 11/20 điểm: chồng quý dậu Vợ Bính Tý sinh con năm 2022 không tốt mà cũng không xấu.

 

chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm 2023 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thủy

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Bính

– Con là Quý

– Cha là Dậu

– Mẹ là Tý

– Con là Mão

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Thuỷ Tương Sinh với Kim của con, Rất tốt

– Cha là Quý Bình Hòa với Quý của con (trung bình)

– Mẹ là Bính Bình Hòa với Quý của con, Tạm được

– Cha là Dậu lục xung với Mão của con (không tốt)

– Mẹ là Tý Chống Đối với Mão của con, Không tốt

Điểm 6/20 4/20 1/10
Kết Luận Tổng 11/20 điểm: chồng quý dậu Vợ Bính Tý sinh con năm 2023 không tốt mà cũng không xấu.

 

Kết luận về xem tuổi chồng quý dậu 1993 Vợ Bính Tý 1996 sinh con năm nào tốt:

Lưu ý: Các thông tin trên chỉ để tham khảo “có thờ có thiêng có kiêng có lành”.  Với các thông tin mà Quydau.net cung cấp trên đây, hy vọng sẽ giúp quý bạn xem được tuổi chồng Quý Dậu Vợ Bính Tý sinh con năm nào tốt? Và chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào tốt hợp bố mẹ có từ 10 điểm trở lên.

Chúc gia đình vợ chồng Quý Dậu Vợ Bính Tý trăm năm hạnh phúc!

Incoming search terms:

  • hợp tuổi sinh con 93-96
  • vo 1996 chong 1993 sinh con 2021 co hop khong
One Response to “Chồng 1993 vợ 1996 sinh con năm nào tốt nhất”
  1. Tuần minh 7 Tháng Hai, 2018

Leave a Reply