Luận giải tuổi Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt nhất!

Tại sao phải xem tuổi chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt?

Con cái lộc trời cho tuy nhiên bố nào chẳng muốn con trộm vía, con đẹp con khỏe. Thế nên việc bố Quý Dậu mẹ Quý Dậu muốn chọn năm sinh cho con là điều cần thiết. Do đó bài viết sau đây sẽ giúp quý bạn trả được câu hỏi chồng quý dậu vợ Quý Dậu sinh con năm nào là tốt nhất?

Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt

Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt

Xem ngay:

Thông tin chung về chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt?

Bố 1993

  • Năm sinh âm lịch: Quý Dậu
  • Thuộc mệnh: Kiếm phong Kim

Mẹ 1992

  • Năm sinh âm lịch: Quý Dậu
  • Thuộc mệnh: Kiếm phong Kim

Với những thông trên thì vợ chồng cùng tuổi Quý Dậu có hợp nhau hay xung khắc, nếu xung khắc thì làm sao hóa giải. Để xem chi tiết mời quý bạn vào đây: Chồng 1993 vợ 1993 lấy nhau được không

Luận tuổi chồng quý dậu vợ Quý Dậu sinh con năm nào?

– Theo tuổi Quý Dậu thì các chuyên gia sẽ giúp xem tuổi chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt từ năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Với mỗi năm thì các chuyên gia sẽ luận giải tuổi chồng quý dậu (1993) vợ Quý Dậu (1992) sinh con năm nào dựa trên ngũ hành, thiên can, địa chi rồi kết luận theo thang điểm 20. Điểm 16 trở lên là rất tốt, còn từ 13 → 16 là khá tốt, từ 10 → 13 là bình hòa.

Cùng tham khảo để biết chồng quý dậu vợ Quý Dậu sinh con năm nào nhé:

Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm 2019 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Mộc

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là  Kỷ

– Cha là Dậu

– Mẹ là Dậu

– Con là Hợi

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương khắc Mộc của con (không tốt)

– Cha là Quý bình hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Mẹ là Quý bình hòa với Kỷ của con (trung bình)

– Cha là Dậu bình hòa Hợi của con (trung bình)

– Mẹ là Dậu bình hòa Hợi của con (trung bình)

Điểm 2/20 4/20 4/10
Kết Luận Tổng 10/20 điểm: chồng quý dậu vợ Quý Dậu sinh con năm 2019 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm 2020 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Canh

– Cha là Dậu

– Mẹ là Dậu

– Con là Tý

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Cha là Quý bình hòa với Canh của con (trung bình)

– Mẹ là Quý bình hòa với Canh của con (trung bình)

– Cha là Dậu Lục Phá với Tý của con (không tốt)

– Mẹ là Dậu Lục Phá với Tý của con (không tốt)

Điểm 8/20 4/20 0/10
Kết Luận Tổng 12/20 điểm: Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt thì đối với năm 2019 là bình hòa. Không tốt mà cũng không xấu

Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm 2021 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Thổ

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Tân

– Cha là Dậu

– Mẹ là Dậu

– Con là Sửu

Đánh Giá – Cha mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Mẹ mệnh Kim tương sinh Thổ của con (tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Tân của con (trung bình)

– Mẹ là Quý Bình Hòa với Tân của con (trung bình)

– Cha là Dậu tam hợp Sửu của con (Tốt)

– Mẹ là Dậu tam hợp Sửu của con (Tốt)

Điểm 8/20 4/20 6/10
Kết Luận Tổng 18/20 điểm: Có thể nói chồng quý dậu vợ Quý Dậu sinh con năm nào tốt thì năm 2020 là năm rất tốt!

Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm 2022 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Nhâm

– Con là Nhâm

– Cha là Dậu

– Mẹ là Dậu

– Con là Dần

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Kim bình hòa kim của con (không tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Nhâm của con (trung bình)

– Mẹ là Quý Bình Hòa với Nhâm của con (trung bình)

– Cha là Dậu tứ tuyệt hình Dần của con (không tốt)

– Mẹ là Dậu tứ tuyệt hình Dần của con (không tốt)

Điểm 4/20 4/20 1/10
Kết Luận Tổng 5/20 điểm: Năm 2020 không phải là một năm tốt để trả lời cho câu hỏi chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt. Vợ chồng cần cân nhắc kỹ

Chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm 2023 có tốt không

Tiêu Chí Ngũ Hành Thiên Can Địa chi
Bình Giải – Cha mệnh Kim

– Mẹ mệnh Thổ

– Con mệnh Kim

– Cha là Quý

– Mẹ là Quý

– Con là Quý

– Cha là Dậu

– Mẹ là Dậu

– Con là Mão

Đánh Giá – Cha mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Mẹ mệnh Kim bình hòa Kim của con (không tốt)

– Cha là Quý Bình Hòa với Quý của con (trung bình)

– Mẹ là Quý Bình Hòa với Quý của con (trung bình)

– Cha là Dậu lục xung với Mão của con (không tốt)

– Mẹ là Dậu lục xung với Mão của con (không tốt)

Điểm 4/20 4/20 2/10
Kết Luận Tổng 10/20 điểm: chồng quý dậu vợ Quý Dậu sinh con năm 2023 không được tốt lắm. Cần phải cân nhắc kỹ hoặc tìm bố mẹ đỡ đầu hợp tuổi con.

Kết luận về xem tuổi chồng Quý Dậu 1993 vợ Quý Dậu 1993 sinh con năm nào tốt:

Các thông tin trên chỉ để tham khảo “có thờ có thiêng có kiêng có lành”.  Với các thông tin mà Quydau.net cung cấp trên đây, hy vọng sẽ giúp quý bạn xem được tuổi chồng Quý Dậu vợ Quý Dậu sinh con năm nào tốt? Và chồng 1993 vợ 1993 sinh con năm nào tốt hợp bố mẹ có từ 10 điểm trở lên.

Chúc gia đình vợ chồng Quý Dậu vợ Quý Dậu trăm năm hạnh phúc!

Xem thêm:

Leave a Reply